Saturday, 15 December 2012

Maksud NASA

NASA

Pentadbiran Aeronautik danAngkasa lepas kebangsaanAmerika atau singkatannya NASA merupakan badan kerajaan Amerika syarikat yang bertanggungjawab kepada program angkasa lepas negara itu.Ditubuhkan pada 29Julai1958 oleh Akta Aeronautik dan Angkasa Lepas belanjawan tahunan bagi taun fiskal 2007(FY2007)berjumlah US$16.8bilian.NASA secara umumnya dirujuk sebagai agensi angkasa lepas yang terulung seluruh dunia ,walaupun kebanyakan teknologinya (seperti kapal angkasa bolak balik)bukanya baru atau "berteknologi tinggi"

Selain dari program angkasa lepas,NASA juga bertanggungjawab terhadap penyelidikan aeroangkasa ketenteraan dan awan jangka panjang,sejak Februari2006,kenyataan misi NASA ialah "merintis masa depan dalam penjelajahan angkasa lepas penemuan saintifik dan penyelidikan  aeronautik".Motonya ialah" peraspera ad astra"dalam bahasa latin,untuk"melalui kesukaran ke bintang".

 
                                            National Aero Nautics And Space Administration

sumber info dari:wikipedia

No comments:

Post a Comment